Het coachproces start met een Global Leadership Assessments. Dit is een gestructureerd 360° schriftelijk assessment aangevuld met gedragsinterviews. Uit de assessments worden 1-2 leiderschap groeigebieden bepaald. 

Aan de juiste groeigebieden werken, is van belang voor de leider én de organisatie.

Er worden 6-8 stakeholders geselecteerd aan wie, samen met de leidinggevende van de coachee, de groeigebieden worden teruggekoppeld. 

De stakeholders worden maandelijks betrokken bij de coaching. Om verandering in leiderschapsgedrag zichtbaar te maken en voort te stuwen wordt en 7-staps proces gevolgd.

Eens per kwartaal wordt een Leadership Growth Progress Review (LGPR) gehouden om de groei te meten zoals waargenomen door de stakeholders. De uitkomsten worden gedeeld met coachee en diens leidinggevende.

De typische duur van Stakeholder Centered Coaching is een jaar. De rol van de coach bij Marshall Goldsmith Stakeholder Coaching is in de eerste plaats die van kritische vriend en procesbewaker. Gedurende het 7-staps proces ontvangt coachee maandelijks coaching of training op specifieke onderwerpen die verband houden met diens groeigebieden en realisatie van actieplannen.

Kijk hier hoe Marshall Goldsmith het coachproces uitlegt.