Leiders die succesvol zijn in zelfleiderschap en die hun teams kunnen en mogen leiden, laten de volgende persoonlijke kenmerken zien. Deze kenmerken garanderen leiderschapsgroei.

Moed
Leiderschapsverandering vereist moed om nieuwe dingen te proberen en zaken te doen die 'oncomfortabel' voelen. Dit omvat onder andere het betrekken van stakeholders en hen vragen om feedforward suggesties te geven ter aanpassing van je eigen gedrag.

Bescheidenheid
De leider neemt een speciale maar geen centrale plaats in. Alles draait uiteindelijk om het team, de business en de missie. Daarom is het van belang om er voor te zorgen dat je ego het veranderproces niet in de weg staat. Leiderschapsverandering gaat over het veranderen van het eigen gedrag om het hele systeem waarvoor je verantwoordelijk bent positief te beïnvloeden eneffectiever te laten functioneren.

Discipline
Om ervoor te zorgen dat de leiderschapsverandering behouden blijft, is het gedisciplineerd implementeren (dagelijks) van je gedrags-actieplannen en het consistent opvolgen met stakeholders (maandelijks) een vereiste.

Kijk hier hoe Marshall Goldsmith bescheidenheid uitlegt.