Leiderschapsgroei gaat over het veranderen van gedrag en het creëren van nieuwe processen & gewoonten, terwijl men aan het inter-acteren is met anderen (stakeholders) in het werk.

 

Marshall Goldsmith Stakeholder Centered Coaching is een real-time ‘on-the-job’ proces dat ervoor zorgt dat de leiderschapsverandering positief, geborgd, waargenomen en erkend is door de stakeholders.

Stakeholder gecentreerde coaching brengt het leiderschap-veranderproces verder, buiten het kantoor van de leider, en in hun werkomgeving met de belanghebbenden (stakeholders). Stakeholders zorgen voor belangrijke inzichten en waardevolle suggesties voor gedragsverandering die leiders helpen om effectiever te zijn in hun baan. Het proces legt sterke nadruk op actie-implementatie en -opvolging om verandering te verankeren, en zo effectiever leiderschapsgedrag en gewoonten te creëren en te borgen. Perceptie is realiteit.

Bewustwording en acceptatie zijn niet genoeg. Actie en erkenning zijn de sleutel.

Coaching richt zich vaak nadrukkelijk op bewustwording en acceptatie. Als gevolg daarvan begrijpt de leider intellectueel welke  leiderschapsverandering wenselijk is en hoe leiderschapsverandering zal leiden tot een hogere effectiviteit. 

Hoewel deze stap cruciaal is aan het begin van het coachproces omdat het de 'intentie van de leider om te veranderen' definieert, resulteert het vaak in een lange lijst van goede bedoelingen die niet omgezet worden in acties.

Klik hier voor meer informatie over de resultaten in studie 'Leiderschap is een contactsport'